Ο σχολικός εκφοβισμός (bullying) είναι ένα φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μεγάλη έξαρση. Πρόκειται για μία μορφή βίας κατ’εξακολούθηση όπου το παιδί-θύμα αδυνατεί να αντιδράσει και να προφυλάξει τον εαυτό του. Έτσι, ως πιο...