Πληθώρα ερευνών αποδεικνύουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό τραυματισμών των παιδιών συμβαίνουν στο χώρο του σπιτιού. Είναι λοιπόν αναγκαίο να λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε όσο γίνεται τον κίνδυνο α...